Innledning

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

 

Avtalen

Avtalen forplikter seg når kjøper og selger har signert eller kjøper har lagt inn et kjøp i nettbutikken. Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

Betalingsbetingelser

Vi benytter Klarna betalingsløsning.

 

Frakt

Frakt tilkommer på kjøp som sendes i posten, frakt er spesifisert i handlekurven etter hvilken vare du kjøper og er oppgitt før bestillingen er foretatt.

 

Partene

Selger firmanavn: Drømmebasseng, Kleppe Bolig AS
Adresse: Brages veg 18, 3911 Porsgrunn
E-post: gunnar@drommebasseng.no
Telefonnummer: 911 39 822
Organisasjonsnummer: 827 043 672

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

 

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Vi tar forbehold mot eventuelle trykk- og skrivefeil.
Ved store valuta svingninger eller store endringer av priser fra leverandører vil også prisene kunne påvirkes.
Ved evnt. prisendringer eller feil vil du bli kontaktet før effektuering av ordren.


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

Ved retur der Klarna er betalingsmetode og returen er godkjent, vil Klarna stå for tilbakebetalingen.

 

Angrerett på spesialbestilte varer

Angreretten gjelder ikke ved kjøp av produkter som er spesiallaget eller spesialbestilt på mål.
Varer med spesielle mål eller spesifikasjoner som er produsert på bestilling, kan ikke returneres eller byttes med mindre de er feilprodusert i forhold til det som er i henhold til avtalen. Spesial bestilte varer er varer som liner, bar covers, lamelltrekk, basseng overbygg o.l.

 

Reklamasjon og garanti

Selger garanterer at varen ved utlevering skal være uskadd og uten produksjonsfeil. Ved eventuelle synlige skader på emballasjen ved levering (eks transportskade), må dette anmerkes på fraktbrevet som dere blir bedt om å signere. Mangler i sendingen som viser seg senere, må meldes til Drømmebasseng så fort som mulig, og senest innen to måneder og en dag. Henvendelsen må gjøres skriftlig til post@drommebasseng.no.

Ved eventuelle mangler, er selger kun forpliktet til erstatningslevering av den/de delene som er defekte. Selger fraskriver seg ethvert ansvar for indirekte tap som kjøper måtte få som følge av forsinket leveranse eller feil på varen. Dersom vi mottar en reklamasjon, men at det etter testing likevel viser seg at reklamasjonen ikke er berettiget, vil kunden bli belastet med opptil kr. 3000,- til dekking av frakt og testing. I enkelte produkter er det mange bevegelige deler som må anses som slitedeler og som, avhengig av bruk, har forskjellig levetid. Dersom man må bytte slike slitedeler omfattes ikke dette av garantien.

 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

 

0
0

Hei, skriv inn ditt søk og klikk enter