Bassengtrekk
Bassengtak
Doseringsanlegg
Kjemikalier
OppvarmingVarmepumper og oppvarming til svømmebasseng.
Rengjøring
RenseanleggFor å oppnå optimal vannrensing anbefaler vi at hele vannmengden i bassenget renses minst 4 ganger per døgn. Bassengets størrelse og kapasiteten på sirkulasjonspumpen avgjør hvilket sandfilter en skal velge. Velg riktig sandfilter til bassenget.
Rør og deler